Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven de huurdersbonden aan hoe ze omgaan met de persoonsgegevens van hun leden.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren. De huurdersbonden beschermen uw persoonsgegevens op een rechtmatige en transparante wijze. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft uw huurdersbond de bestaande wetgeving na. Meer informatie over deze wetgeving kunt u bij de Gegevensbeschermingsautoriteit bekomen.

Uw huurdersbond is uw aanspreekpunt voor de verwerking van uw gegevens. Samen met het Vlaams Huurdersplatform organiseren zij een optimale gegevensbescherming. De huurdersbonden stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt toevertrouwen. Tijdens uw interactie met de huurdersbond deelt u persoonlijke informatie, zodat zij u kunnen identificeren als individu. Ook alle met betrekking tot uw huurcontract, een aantal sociologische kenmerken en uw huurvraag worden geregistreerd. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een correcte adviesverlening. Deze worden vertrouwelijk bijgehouden en beschermd. Enkel noodzakelijke gegevens worden verzameld, geregistreerd en bijgehouden.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van de huurdersbonden of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, dan kan de huurdersbond u geen advies geven.

De huurdersbond behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt. De huurdersbond verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend om u optimaal te kunnen adviseren en informeren.

De huurdersbond deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te laten aanpassen of verwijderen. U hebt tevens het recht om zich uit te schrijven voor de huurdersbrief en kunt dat doen door de instructies te volgen onderaan de huurdersbrief.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft de huurdersbond een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder een beveiligde bedrijfsomgeving en een beveiligd registratieprogramma.

De huurdersbond zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Bij verjaring worden de gegevens verwijderd.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop de huurdersbond persoonsgegevens verzamelt, neem dan contact op met de huurdersbond waar u lid bent.