info@huurderssyndicaat.be

Mail ons

Lidgeld te betalen bij ons op kantoor of door storting op ons rekeningnummer, met vermelding van je naam en voornaam.

Telefonisch wordt er geen advies verstrekt behalve bij opvolging van uw dossier.

Gelieve de huurovereenkomst en eventueel andere belangrijke stukken zoals briefwisseling, kostenafrekeningen, etc... mee te brengen. 
Het huurderssyndicaat is
een ledenorganisatie.
Lid Worden

Wij geloven in het recht van elke burger op goed en kwaliteitsvol wonen.

Heb je als huurder (uit grondgebied Limburg) een vraag of een probleem waar je geen raad mee weet? Onze juridische adviseurs informeren je graag verder!

We zijn op verschillende locaties actief verspreid over heel Limburg. Raadpleeg zeker de openingsuren van al onze adviespunten en contactmogelijkheden.

We zijn vlot bereikbaar en beschikbaar. Breng steeds je huurovereenkomst mee naar je afspraak.

Aan huurders die informatie en advies wensen, wordt gevraagd een eerste keer persoonlijk langs te gaan, met het huurcontract en eventuele andere documenten die van belang kunnen zijn.  Correct adviseren is immers pas mogelijk na lezing van het contract.

Het Huurderssyndicaat wil niemand in de kou laten staan.

Voor slechts €20 per jaar kan je steeds bij ons terecht met al je vragen en problemen inzake je
huurwoning.

Onze visie

Het Huurderssyndicaat wil voor alle huurders uit grondgebied Limburg, en in het bijzonder voor de huurders in een sociaal zwakkere positie, een plaats zijn waar men terecht kan met huurvragen en/of problemen inzake hun huurwoning.

Tegelijk willen wij ons inzetten om de belangen van alle huurders uit grondgebied Limburg te behartigen bij de lokale overheden en in de publieke opinie. We ijveren voor het recht op wonen voor iedereen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, om er ongestoord te kunnen wonen met een grote woonzekerheid.

Onze missie

Wij zien huuradvies als een opportuniteit om aan al onze leden uit grondgebied Limburg, de mogelijkheid te geven om gelukkig en tevreden te leven in hun huurwoning.

We zijn uw partner nog vóór een probleem een probleem wordt en blijven betrokken nadat het opgelost is. We hebben de blik strak op de toekomst gericht. Door in te zetten op kwaliteitsvol juridisch advies brengen we het recht op goed en kwaliteitsvol wonen op een efficiënte manier dichter bij u.

We combineren die vernieuwende aanpak met doorgedreven expertise in de verschillende domeinen van het huurrecht.

Alles staat ten dienste van één doel: glasheldere informatie. Op uw maat.