wat wij voor u kunnen doen - waar wij niet tegen kunnen - om extra op te letten

De Huurder O.K. had een Huurovereenkomst  van 9 jaar. Zij had deze huurovereenkomst opgezegd in het 3e jaar. De opzeg liep af in het 4e jaar. De verhuurder rekende 1 maand schadevergoeding aan omdat de opzeg gedaan was in het 3e jaar. Na een aangetekende brief van ons naar het immo kantoor en de verhuurder, heeft de huurder de volledige waarborg terug ontvangen.

D. M. kwam samen met een tolk om zich te informeren. Hij dacht dat een opzegtermijn slechts twee maanden is in plaats van drie. Na zich bij ons te informeren besefte hij dat hij toch drie maanden opzeg moest doen. Dankzij onze voorbeeldbrieven heeft hij toch een compromis kunnen sluiten met de verhuurder om wegens financiële redenen minder te hoeven betalen in de 3e opzegmaand.

A N. N. kreeg de opdracht van de verhuurder om een ander pand te zoeken omdat het te klein werd voor het gezin. Zij kwamen mondeling overeen met de verhuurder dat ze zonder opzeg mochten vertrekken. Nadat de huurders een ander pand hadden gevonden, vroeg de verhuurder om toch drie maanden opzeg te doen. Ze hadden niets op papier staan. De huurders hadden een contract van 9j en de verhuurder had het niet geregistreerd. Door onze voorbeeldbrief kan de huurder toch vertrekken zonder opzegperiode.

S. D. huurt een pand met zonnepanelen. De verhuurder rekende hem 460 euro stroomkosten aan. Wij keken het na en hij bleek maar 160 euro verschuldigd te zijn.

E. M. ging verhuizen naar een nieuw pand. Zij liet haar contract door ons nalezen om te kijken of alles wel in orde is. Hierdoor wist zij ook dat ze een contract van bepaalde duur tekende en wat de voor- en nadelen zijn.

R. S. kon het pand niet meer huren waar hij in zat door relatieproblemen. Hij kwam zich bij ons informeren over de opzegmogelijkheden. Hij was geholpen met één brief.

D. J. had een zeer slechte verstandhouding met de verhuurder omdat hij nooit herstellingen wilde uitvoeren. Na een discussie zette hij het pand te koop, en het werd verkocht. De huurster had een opzeg gedaan en vroeg zich af wat er nu met haar waarborg zou gebeuren. Zij was geholpen na één advies.

N. M. had een huurachterstand door financiële problemen, na het controleren van zijn dossier bleek dat hij 3 maanden waarborg had betaald en dossierkosten. Na deze bedragen af te trekken van zijn huurachterstand, bleef er nog een klein bedrag over dat hij in schijven heeft kunnen afbetalen.

U. M. kwam zich op voorhand informeren over wat ze kon verwachten met indexatiekosten. Hierdoor kon ze zelf zien of het wel klopte wat de verhuurder haar aanrekent.

U. S. werd steeds lastiggevallen door de verhuurder dat ze het pand moesten verlaten. Huurder had geen huurachterstand of niets. De verhuurder had hun een opzegbrief gestuurd die niet geldig was. Zij werden geholpen met één brief.

D. P. had problemen met de teruggave van zijn waarborg. Na één brief kreeg hij hem toch terug.

V. R. had last van pesterijen door de verhuurder. Deze zette de verwarming regelmatig uit. Na één brief van ons stopten de pesterijen.

C. D. kreeg haar waarborg niet terug. Na diverse brieven van ons bleef de verhuurder voet bij stuk houden terwijl de huurster gelijk had. Na onze hulp met het opstellen van een oproep in verzoening kreeg ze haar waarborg terug.

A. H. had diverse vragen over haar huurpremie. Dankzij onze informatie heeft ze de huurpremie niet moeten mislopen.

H. S. was bang voor de uittredende plaatsbeschrijving. Dankzij onze aanwezigheid hebben we € 1.170 kunnen terugkrijgen van de waarborg (1.400 €).

-Huurder A.M. Genk. De W. was verhuurder. Had een gezamenlijke meter met de huurder. De verhuurder had deze weggehaald zonder de laatste stand aan de huurders te laten zien, de W. had slechts een klein bedrag gestort op rekening van de huurder voor de verbruikte kosten van de verwarming, met een foto ter staving. Huurderssyndicaat heeft een aangetekende brief verstuurd, de foto was geen geldige staving. Verhuurder heeft uiteindelijk 1.200 euro op rekening van huurder gestort.

- Huurder E.O. Verhuurder had huurders beloofd dat ze het pand zonder opzeg mochten verlaten. Huurders tekenen ergens anders en opeens rekent de verhuurder hen kosten aan voor 3 maanden opzeg en schade. Huurderssyndicaat heeft kunnen bemiddelen waardoor de huurders geen schade meer moesten betalen, slechts 1 maand opzeg en de huur voor januari en februari (deze hadden ze niet betaald). Door onroerende voorheffingen af te trekken die de verhuurder nooit verrekend had met de huur, moeten de huurders slechts +/-400euro betalen in plaats van allereerste vordering die aangerekend werd (3.000 euro in totaal)

- Huurder E.E. moest achterstallige huurindexatie betalen, deze waren niet correct berekend. Het Huurderssyndicaat heeft de verhuurder aangetekend op de hoogte gesteld dat we niet akkoord waren, nadien heeft de huurder helemaal geen indexatiekosten meer hoeven te betalen. Ook op de verjaardag van zijn huurcontract heeft hij geen bericht meer gehad.

- Huurster M. B. haar verhuurder stierf, er was een discussie onder de erfgenamen. Incassobureau eiste dat de huurster de huur zou storten aan hen. Notaris gaf aan dat de huur nog steeds aan de erfgenamen gestort moest worden. Huurster zat in tweestrijd. We hebben een aangetekende brief verstuurd dat beiden partijen haar rustig genot moesten respecteren, en het niet aan de huurster was om te bepalen aan wie ze de huur moest storten. Uiteindelijk hebben ze haar met rust gelaten

- Huurster G. W. Ze had een heel vervelende, agressieve verhuurder. Huurster was een oude vrouw, G.W. regelde haar papierwerk. Zij hebben de volledige waarborg teruggekregen met hulp van ons.

- Huurster L.M.: Herstellingen. Verhuurder werd meerdere malen op de hoogte gesteld door de huurster (zij heeft kanker) hadden haar beloofd het nodige te doen, ze bleven echter stil. Na onze brief werden alle herstellingen meteen uitgevoerd.

waar wij niet tegen kunnen

elektriciteit afgesloten

Een verhuurder sluit de elektriciteit van de blok af en zegt tegen de huurder dat hij de teller op zijn eigen naam moet nemen. In de blok zijn echter meerdere kamers die te huur staan. Onze huurder zal dus binnenkort de elektriciteit van alle andere huurders moeten betalen.

een dure plaatsbeschrijving

In het contract staat dat de huurder bij zijn opzeg een deskundige moet aanduiden voor de plaatsbeschrijving. Als hij dat niet doet mag de verhuurder er een aanstellen op kosten van de huurder. En dat laten ze tekenen door buitenlandse studenten die geen Nederlands kennen.

blanco formulieren

Bij de plaatsbeschrijving laat een immo-kantoor de vertrekkende huurder. blanco formulieren ondertekenen voor overdracht van gas en elektriciteit. “Wij zorgen wel voor de rest” is de enige commentaar. Maar de huurder heeft geen enkel bewijs voor het geval dat kantoor zijn beloften niet nakomt.

dure warmte

Een winkel en een huis van de eigenaar plus een appartement van de huurder worden allemaal verwarmd met 1 mazoutketel. Bij de huurder staan maar 2 radiatoren (de rest van de kamers moet hij verwarmen met elektriciteit). Toch moet de huurder 1/3 van de mazout betalen. Aan € 0,82 per liter.

je krijgt een contract van 3 jaar (of minder)

Je vraagt aan de verhuurder of je vroeger weg kan als dat nodig is. De verhuurder beweert dan dat hij daar heel soepel in is. Als het zover is dan “regelen we dat wel”. Maar hij zet niets op papier.
Gevaar: een contract van bepaalde duur kan je eigenlijk niet opzeggen. De huisbaas kan je een boete (verbrekingsvergoeding) opleggen van 3 maanden huur bovenop je opzegperiode. Ook als je een nieuwe huurder vindt.

om extra op te letten

wat kost uw syndicus?

Kijk in uw huurcontract steeds na of de kosten voor “beheer” ten laste van de huurder vallen. Indien ja: dan mag je al gauw rekenen op een meerkost van € 150 à 200 per jaar.

moet je schilderen?

Kijk na in je huurcontract of erin staat dat je je woning moet schilderen als je eruit gaat. Indien ja, dan is deze clausule niet geldig. Let wel: je moet de muren en plafonds wel proper en in de dezelfde kleur achterlaten als je het huurhuis verlaat.

slaat je huur op?

Als je verhuurder een contract van bepaalde duur zelf opzegt dan mag hij daarna de huur niet opslaan. Ook niet voor een nieuwe huurder. Indexeren mag wel.

contract niet geregistreerd

Een geschreven contract van onbepaalde duur (9 jaar) dat niet geregistreerd is kan je opzeggen zonder opzegtermijn of verbrekingsvergoeding.

Maar opgelet:

de verhuurder mag tot 2 maanden na ondertekening wachten om het te laten registreren

het geldt niet voor contracten van bepaalde duur

indexering

De huurprijs van een woning mag bij elke verjaardag geïndexeerd worden. Ook als het niet in het contract staat. Huur je echter een garage, dan mag de huurprijs daarvan alleen geïndexeerd worden als het in je contract staat.
Let ook op: soms indexeren ze ook de algemene kosten of de provisies. Dat mag je weigeren.
Test je indexering: "Klik hier"

je woning staat te koop

De verkoop van een woning is nooit een reden om je huur te beëindigen. De nieuwe eigenaar neemt al de rechten en plichten over van jouw lopende huurcontract.