Stel hier uw vraag

Naam, voornaam:

Postcode:

Stad/gemeente:

Tel./Gsm:

E-mail:

Begindatum huurcontract:

Einddatum huurcontract:

Huurcontract geregistreerd?
Ja Nee Weet niet

Uw vraag:Er zal steeds worden gevraagd om de eerste keer persoonlijk langs te komen om het opmaken van een dossier mogelijk te maken. Telefonisch advies of advies per mail kan enkel voor huurders die reeds lid zijn.

U kan zich aansluiten door het lidgeld over te maken op ons rekeningnummer BE09 0011 3960 0557, met vermelding van uw naam of door betaling tijdens uw eerste adviesgesprek op een van onze zitdagen. In Hasselt kan u met bankcontact betalen, op de andere zitdagen enkel contant.Voor meer info rond het lidmaatschapsbedrag zie: http://www.huurderssyndicaat.be/tarief.html


Huurderssyndicaat Limburg vzw

A. Rodenbachstraat 29 bus 4 - 3500 Hasselt
Welzijnscampus (ingang A)
t 011-333.576
huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be
rekeningnummer: iban BE09 0011 3960 0557  bic GEBA BEBB

[ klik hier voor onze openingsuren ]

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Stuur uw opmerkingen naar onze Voorzitter, p/a Rodenbachstraat 29 bus 4, 3500 Hasselt.

links

Het Huurderssyndicaat werkt samen met het Vlaams Huur Platform (VHP). Wij maken problemen over wonen bij de overheid bekend en onderhandelen met hen over algemene huurproblemen. Meer info op "http://huurdersplatform.be/vhp/.

U kunt kennismaken met de andere huurdersbonden op www.huurdersbond.be.