résumé en français

English summary

Teveel dossierkosten betaald? Om terug te vorderen klik hier
Vocht en schimmel in je huis?
Je krijgt je waarborg niet terug?
Hoe kan ik mijn opzeg doen?
Herstellingen worden niet uitgevoerd?

het Huurderssyndicaat komt op voor uw recht op wonen

Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning.

[ eigenaars kunnen bij ons niet terecht, en wij doen geen handelshuur ]

bij ons kan U terecht voor

advies over je rechten en plichten als huurder

bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder

administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven)

ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

procedures bij het Vredegerecht

organisatie van acties bij collectieve klachten

herberekenen van kosten en lasten

bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving

bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid

onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen

huurdersblad

Duiding van recente wetgeving en rechtspraak. Interviews en frappante huurverhalen. Verschijnt 5 keer per jaar.
›› zit vervat in het lidgeld