résumé en français

English summary

Huurderssyndicaat bekroont ‘De Trawanten’ met Gouden Baksteen

Het Huurderssyndicaat reikt op 1/12/2017 opnieuw de Gouden Baksteen uit. Met deze uitreiking geeft het Huurderssyndicaat erkenning aan personen of organisaties die zich noemenswaardig hebben ingezet voor het recht op wonen voor iedereen.

Ondanks het feit dat het recht op een behoorlijke huisvesting in onze grondwet staat, zijn er in onze maatschappij heel wat dak- en thuislozen die van de huurmarkt worden uitgesloten door torenhoge drempels. Hasselt telt bijvoorbeeld momenteel 82 officieel geregistreerde daklozen.

De Trawanten

Met de uitreiking van de Gouden Baksteen 2017 aan De Trawanten wil het Huurderssyndicaat deze problematiek extra in de kijker zetten en De Trawanten erkennen en bedanken voor hun inzet naar de Hasseltse daklozen toe.

Als een groep onafhankelijke en geëngageerde Hasselaren zetten de Trawanten zich in om de problematiek van dakloosheid in Hasselt onder de aandacht te brengen en te ijveren voor betere ondersteuning en solidariteit naar deze groep. Hiervoor hebben ze afgelopen jaar diverse acties op touw gezet, waaronder de actie “een Kerstkaart voor daklozen” en de wake voor de 24 dak- en thuisloze Hasselaren die de laatste 3 jaar in extreme armoede zijn overleden.

Gouden Baksteen

Op de uitreiking zal ook Danny Lescrauwaet vanuit het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor sociaal werk) komen spreken over dakloosheid anno 2017 en de innovaties in de aanpak hiervan.

Hieronder kunt u de affiche alvast terugvinden. Inschrijven voor de uitreiking en de lezing kan via els@huurderssyndicaat.be.

gouden baksteenTeveel dossierkosten betaald? Om terug te vorderen klik hier
Vocht en schimmel in je huis?
Je krijgt je waarborg niet terug?
Hoe kan ik mijn opzeg doen?
Herstellingen worden niet uitgevoerd?

het Huurderssyndicaat komt op voor uw recht op wonen

Dit is het recht te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, tegen betaalbare prijs en er ongestoord te kunnen blijven wonen zolang men wenst.

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel deze van privé-huurders als van huurders van een sociale woning.

[ eigenaars kunnen bij ons niet terecht, en wij doen geen handelshuur ]

bij ons kan U terecht voor

advies over je rechten en plichten als huurder

bemiddelen en onderhandelen met de verhuurder

administratie om uw rechten als huurder uit te oefenen (brieven)

ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

procedures bij het Vredegerecht

organisatie van acties bij collectieve klachten

herberekenen van kosten en lasten

bijstand bij de opmaak van een plaatsbeschrijving

bekendmaking van huisvestingsproblemen aan de overheid

onderhandelingen bij de instanties over algemene huurproblemen

huurdersblad

Duiding van recente wetgeving en rechtspraak. Interviews en frappante huurverhalen. Verschijnt 5 keer per jaar.
›› zit vervat in het lidgeld